Like us on Facebook!

Contest / Sales / News

The Polish Fashion project helps customers to find high-quality products created in 100% in Poland. The new campaign featured You Can Dance dancers – Julia Adamczyk and Bartosz Wójcik, who in their choreography prove that the design and quality of materials, clothes and accessories worn by us on a daily basis have a huge impact on comfort.

The motto of the campaign “Find your love!” encourages the search for the best cut for yourself, the brand whose idea is in line with our belief or the eye-catching model that will not disappoint us and will be with us for a long time. As in true love!

– The film promotes the idea of “I choose Polish products” and shows excellent designs, but also the stylistic variety of domestic manufacturers. The spot features casual styling as well as cocktail and evening dresses. We wanted to show the same full cross-section of companies that have been awarded the Polish Fashion emblem. – explains Edyta Bonin-Kanikowska, project coordinator.

The film presents new collections of the following brands: L’Ame de FemmeDorota GoldpointVizardGioielloCarl Verssenmapepina, Kastor, Lanieri FashionSempre. The spot was recorded in the loft halls on MTP fairgrounds. It was produced by Poznańska Wytwórnia Filmowa. (Poznan Film Studio).

Production: Poznańska Wytwórnia Filmowa, directed by: Kuba Lorenc, produced by: Anita Trzyna, make-up and hairstyles:  Magda Banachowicz, styling: Joanna Kuchta, backstage photo: Jakub Wittchen

Projekt Polska Moda pomaga klientom w znalezieniu wysokiej jakości produktów stworzonych w 100% w Polsce. W nowej kampanii programu wystąpili tancerze You Can Dance – Julia Adamczyk oraz Bartosz Wójcik, którzy w swojej choreografii udowadniają, że konstrukcja oraz jakość materiałów ubrań i dodatków, noszonych przez nas na co dzień, mają olbrzymi wpływ na wygodę.

Hasło przewodnie kampanii „Znajdź swoją Miłość!” zachęca do poszukiwań najlepszego dla siebie kroju, marki, której idea jest zgodna z naszymi przekonaniami czy w końcu modelu, od którego nie będziemy oderwać wzroku, nie zawiedzie nas i będzie nam długo towarzyszył. Tak jak w prawdziwej miłości!

– Film promuje ideę „wybieram polskie”, pokazuje doskonałe konstrukcje, ale też różnorodność stylistyczną rodzimych producentów. W spocie pojawiają się stylizacje codzienne, koktajlowe, w stylu swobodnej elegancji i stroje wieczorowe. Chcieliśmy pokazać tym samym pełen przekrój firm, które zostały wyróżnione znakiem Polska Moda. – wyjaśnia Edyta Bonin-Kanikowska, Koordynator projektu.

W filmie można zobaczyć nowe kolekcje marek: L’Ame de Femme, Dorota GoldpointVizard, Gioiello, Carl Verssen, mapepina, Kastor, Lanieri Fashion, Sempre. Spot został nagrany w loftowych halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Za realizację odpowiada Poznańska Wytwórnia Filmowa.

Realizacja: Poznańska Wytwórnia Filmowa, reżyser:Kuba Lorenc, producent: Anita Trzyna, make-up i fryzury: Magda Banachowicz, stylizacja: Joanna Kuchta, zdjęcia backstage: Jakub Wittchen